Kursy przygotowawcze i kursy języka polskiego 2020

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO W CJKP - ROK AKADEMICKI  2020/2021

Roczny kurs przygotowawczy do podjęcia studiów w języku polskim - poziom średni lub zaawansowany

Termin:
1. X. 2020 r. - 30. VI. 2021 r.

Roczny kurs obejmuje dwa semestry, oddzielone od siebie tygodniową przerwą.

Liczba godzin:
Zajęcia (w wymiarze 6 - 7 godzin dziennie) odbywają się od poniedziałku do piątku.
Kurs ten przeznaczony jest dla Polaków mieszkających za granicą i obcokrajowców.

Kurs stwarza dwie możliwości:

1. Intensywnego uczenia się jęzka polskiego na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym.

2. Przygotowania się do studiów w Polsce.

Kursanci zostają podzieleni na grupy w zależności od stopnia zaawansowania znajomości języka polskiego. Każda z grup posiada odpowiedni program nauczania, przystosowany do poziomu słuchaczy i do ich późniejszego kierunku studiów (grupa historyczna, polonistyczna, ekonomiczna, politechniczna). Kurs kończy się egzaminem. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w kursie i wynikach egzaminu.

Stypendia na kurs przyznaje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, ul. Polna 40, 00-635 Warszawa, tel. (+48 22) 826 74 34, e-mail: biuro@nawa.gov.pl. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.nawa.gov.pl w zakładce Programy NAWA/Program stypendialny dla Polonii. Zapytania dotyczące warunków rekrutacji i możliwości otrzymania stypendium można również kierować do polskich ambasad i konsulatów w krajach zamieszkania zainteresowanych osób.

Udział na zasadach odpłatności: koszt nauki wynosi 2 200 euro (opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia, imprez kulturalnych, itp.). Opłata może zostać rozłożona na raty. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod adresem: polonia@poczta.umcs.lublin.pl Osoby posiadające Kartę Polaka lub opinię konsulatu o polskim pochodzeniu mogą ubiegać się o zniżkę w wysokości 30 %, obniżona opłata wynosi 1540 euro.

Intensywny roczny kurs języka polskiego - poziom wstępny

Termin:
1. X. 2020 r. - 30. VI. 2021 r.

Roczny kurs obejmuje 2 semestry, oddzielone od siebie tygodniową przerwą.

Liczba godzin:
Zajęcia (w wymiarze 4 - 6 godzin języka polskiego dziennie, łącznie 810 godzin akademickich), odbywają się od poniedziałku do piątku. Kurs kończy się egzaminem. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w kursie i wynikach egzaminu.

Koszt nauki: 2 200 euro (opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia, imprez kulturalnych, itp.).  Opłata może zostać rozłożona na raty. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod adresem: polonia@poczta.umcs.lublin.pl Osoby posiadające Kartę Polaka lub opinię konsulatu o polskim pochodzeniu mogą ubiegać się o zniżkę w wysokości 30 %, obniżona opłata wynosi 1540 euro.

Kurs semestralny (60 godzin) - poziom podstawowy

Terminy: w każdym kolejnym semestrze.
Liczba godzin: 60
Zajęcia (w wymiarze 3 godziny akademickie dziennie), odbywają się dwa razy w tygodniu, w dni powszednie w godzinach popołudniowych.

Koszt kursu: 1200 zł.

Intensywny kurs 4-tygodniowy języka polskiego (100 godzin)

Termin: 1 października - 31 października 
Liczba godzin:
25 godz. x 4 tygodnie = 100 godzin akademickich 
Zajęcia (w wymiarze 4 - 6 godzin dziennie), odbywają się od poniedziałku do piątku.

Koszt nauki: 250 euro (opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania, wyżywienia, imprez kulturalnych, itp.).

Istnieje możliwość organizacji kursów języka polskiego na życzenie, pod warunkiem zgłoszenia odpowiedniej liczby kandydatów. Program i długość trwania kursu mogą zostać dostosowane do potrzeb zainteresowanych osób lub instytucji zamawiających kurs.

Szczegówe informacje na temat zasad udziału w wyżej wymienionych kursach uzyskać można pod numerem telefonu (+48) 81 537 28 76 lub w pokoju nr 8 w budynku Centrum.