Roczne kursy przygotowawcze i kursy języka polskiego 2022

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO W CJKP UMCS- ROK 2022

Roczny kurs przygotowawczy do podjęcia studiów w języku polskim - poziom średni lub zaawansowany

Termin:
1. X. 2022 r. - 30. VI. 2023 r.

Roczny kurs obejmuje dwa semestry, oddzielone od siebie tygodniową przerwą.

Liczba godzin:
Zajęcia (w wymiarze 6 - 7 godzin dziennie) odbywają się od poniedziałku do piątku. Liczba godzin ogółem: 810.
Kurs ten przeznaczony jest dla osób polskiego pochodzenia mieszkających za granicą i obcokrajowców.

Kurs stwarza dwie możliwości:

1. Intensywnego uczenia się jęzka polskiego na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym.

2. Przygotowania się do studiów w Polsce. W ramach przygotowania do studiów w drugim semestrze proponujemy  dodatkowe zajęcia specjalistyczne z takich przedmiotów jak matematyka, historia, geografia, język angielski (do wyboru, w zależności od potrzeb).

Kursanci zostają podzieleni na grupy w zależności od stopnia zaawansowania znajomości języka polskiego. Każda z grup posiada odpowiedni program nauczania, przystosowany do poziomu słuchaczy i do ich późniejszego kierunku studiów. Kurs kończy się egzaminami. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w kursie i wynikach egzaminów.

Koszt nauki wynosi 2 200 euro (opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia, imprez kulturalnych, itp.). Opłata może zostać rozłożona na 2 raty. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod adresem: polonia@umcs.pl Osoby posiadające Kartę Polaka mogą ubiegać się o zniżkę w wysokości 30 %, obniżona opłata za kurs wynosi 1540 euro.

Intensywny roczny kurs języka polskiego - poziom wstępny

Termin:
1. X. 2022 r. - 30. VI. 2023 r.

Roczny kurs obejmuje 2 semestry, oddzielone od siebie tygodniową przerwą.

Liczba godzin:
Zajęcia (w wymiarze 4 - 6 godzin języka polskiego dziennie, łącznie 810 godzin akademickich), odbywają się od poniedziałku do piątku. Kurs kończy się egzaminem. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w kursie i wynikach egzaminu.

Koszt nauki: 2 200 euro (opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia, imprez kulturalnych, itp.).  Opłata może zostać rozłożona na raty. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod adresem: polonia@umcs.pl Osoby posiadające Kartę Polaka mogą ubiegać się o zniżkę w wysokości 30 %, obniżona opłata za kurs wynosi 1540 euro.

Kurs semestralny (60 godzin) - poziom elementarny A1

Terminy: w każdym kolejnym semestrze.
Liczba godzin: 60
Zajęcia (w wymiarze 3 godziny akademickie dziennie), odbywają się dwa razy w tygodniu, w dni powszednie w godzinach popołudniowych.

Koszt kursu: 1200 zł.

Intensywny kurs 4-tygodniowy języka polskiego (100 godzin)

Termin: 1 października - 31 października 
Liczba godzin:
25 godz. x 4 tygodnie = 100 godzin akademickich 
Zajęcia (w wymiarze 4 - 6 godzin dziennie), odbywają się od poniedziałku do piątku.

Koszt nauki: 1350 zł (opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania, wyżywienia, imprez kulturalnych, itp.).

Istnieje możliwość organizacji kursów języka polskiego na życzenie, pod warunkiem zgłoszenia odpowiedniej liczby kandydatów. Program i długość trwania kursu mogą zostać dostosowane do potrzeb zainteresowanych osób lub instytucji zamawiających kurs.

Szczegówe informacje na temat zasad udziału w wyżej wymienionych kursach uzyskać można pod numerem telefonu (+48) 81 537 28 76 lub w pokoju nr 8 w budynku Centrum.