Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego

Kurs/szkolenie
Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego
Edycja kursu/szkolenia
2017/18
Adresaci
inne
Termin
Różne terminy
Rodzaj
płatny
Wydział
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
Zasady kwalifikacji
Zapisy online
Koszt uczestnictwa
Poziom B1 - 110 euro; Poziom B2 – 110 euro; Wydanie certyfikatu - 20 euro
Długość kursu/szkolenia
2 dni
Opis

23 czerwca 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej 2-letnie uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach A1, A2, B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Egzaminy – oparte na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy – odbywać się będą według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu w dalszym ciągu będzie jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego. Do egzaminów będą mogli przystąpić wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.

Wszystkie potrzebne informacje, a także formularz zapisów znajdują się na stronie www.certyfikatpolski.umcs.pl

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców 

ul. Weteranów 18
20-038 Lublin

tel. (+48) 81 533 27 86, 537 54 25
fax (+48) 81 537 56 15, 537 28 76
e-mail: polonia@poczta.umcs.lublin.pl