Bułgarski na wakacje i nie tylko

Kurs/szkolenie
Bułgarski na wakacje i nie tylko
Edycja kursu/szkolenia
pierwsza
Adresaci
inne
Termin
luty - marzec 2019
Rodzaj
płatny
Wydział
Wydział Humanistyczny
Zasady kwalifikacji
Złożenie formularza zgłoszeniowego do 21 stycznia 2019 r. (do pobrania) osobiście lub drogą elektroniczną, na adres: kursy.bku@umcs.pl
Koszt uczestnictwa
250 zł brutto (cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały dydaktyczne, zaświadczenie ukończenia warsztatów)
Długość kursu/szkolenia
30 godz. (15 spotkań x 2 godz.)
Jednostka/osoba do kontaktu
Informacji udzielają:

Kamila Pękala, Paulina Czyż
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (Rektorat, X piętro, pokój 1001)
tel. 81 537 58 45
e-mail: kursy.bku@umcs.pl
Opis

Celem warsztatów jest nabycie umiejętności posługiwania się językiem bułgarskim w najbardziej typowych codziennych sytuacjach komunikacyjnych oraz nabycie kompetencji społeczno-kulturowej z zakresu realiów bułgarskich i bałkańskich.

Opiekun warsztatów:

dr hab. Petar Sotirow prof. nadzw. UMCS

Przeznaczenie:

uczestnikami warsztatów mogą być osoby z zerową lub elementarną znajomością języka bułgarskiego, planujące krótkterminowy wyjazd służbowy  w celach turystycznych lub biznesowych.

Warsztaty pozwolą szybko, efektywnie i w miłej atmosferze nauczyć się podstaw języka, tak aby komunikować się po bułgarsku w obszarach m.in. relacji interpersonalnych, zakwaterowania, czasu wolnego, handlu, wyżywienia, zabytków i zachowań społecznych. Uczestnicy warsztatą poznają także alfabet bułgarski - zajęcia obejmują czytanie i pisanie cyrylicą.

Korzyści dla uczestnika - uczestnik po ukończeniu warsztatów m.in.:

  • potrafi zrozumieć podstawowe słowa i wyrażenia dotyczące jego osoby i bezpośredniego otoczenia
  • rozumie, zna i potrafi używać prostych zdań, nazw i wyrażeń, aby opisać np. miejsce godzie mieszka
  • potrafi napisać krótki, prosty tekst np. w hotelowym formularzu

Ponadto zna zachowania codzienne i zwyczaje Bułgarów, a także bułgarskie zabytki z listy UNESCO.

Miejsce odbywania zajęć:

Wydział Humanistyczny UMCS

Nr konta:

74 1140 1094 0000 2905 1600 1119