Kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego

Kursy przed egzaminem certyfikatowym z języka polskiego jako obcego na poziomach: B1, B2, C1

Planujemy organizację weekendowych kursów certyfikatowych w formie stacjonarnej lub ONLINE (w zależności od zapotrzebowania) przed egzaminem w kwietniu 2023 r.

Planowany grafik kursów: 

17 marca 2023 (piątek) 4 h od godz. 15.00 polskiego czasu

18 marca 2023 (sobota) 6 h od 9.00 polskiego czasu

24 marca 2023 (piątek) 4 h od godz. 15.00 polskiego czasu

25 marca 2023 (sobota) 6 h od 9.00 polskiego czasu

Kurs (oddzielny dla każdego poziomu) będzie obejmował 20 h dydaktycznych zajęć z zakresu umiejętności sprawdzanych we wszystkich częściach egzaminu certyfikatowego.

Cena jednego kursu to 400 zł/osobę. Cena obejmuje tylko koszty zajęć dydaktycznych.

Kurs na danym poziomie zostanie zorganizowany pod warunkiem zgłoszenia się i wniesienia opłat przez minimum 8 osób. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres: certyfikatpolski@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    20 lutego 2023