Kulturoznawstwo, I stopień

 

Nazwa kierunku

Kulturoznawstwo, I stopień

 

Specjalności

Medialna

Antropologia i socjologia kultury

Krytyka i animacja sztuki

Teatrologia i filmoznawstwo

Judaistyka

Język wykładowy

polski

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

 

Krótki opis kierunku

Kulturoznawstwo jest najstarszym kierunkiem funkcjonującym w obrębie Instytutu Nauk o Kulturze. Realizowane w trakcie studiów zajęcia obejmują zagadnienia m.in. dziedzictwa kulturowego, komunikacji niewerbalnej, muzykologii, historii sztuki i kultury, teatrologii, filmoznawstwa, historii literatury, nowych mediów i wielokulturowości. Kadrę dydaktyczną stanowią specjaliści z wymienionych obszarów nauki, a prowadzone przez nich zajęcia pozwalają na zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz przygotowują do pracy zawodowej. 

Wymiany międzynarodowe dla studentów

 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów kulturoznawczych I stopnia zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zjawiska, teorie i metody oraz zależności w obrębie systemu wiedzy z zakresu nauk o kulturze i religii. Po ukończeniu studiów licencjackich może podjąć pracę, jako krytyk, menadżer czy animator działań artystycznych oraz kulturalno-społecznych w samorządach lokalnych, stowarzyszeniach oraz fundacjach. Może zostać specjalistą do spraw kultury medialnej lub zająć się badaniem współczesnych zjawisk kulturowych. Swoją wiedzę umie wykorzystać też w różnych instytucjach kulturalnych, a także w promowaniu kultury regionalnej i ogólnopolskiej. Odnajdzie się również w branży kreatywnej, czyli mediach, redakcjach, wydawnictwach czy agencjach reklamowych.

Uprawnienia zawodowe

 

Miejsca realizacji praktyk zawodowych

Instytucje kultury, organizacje pozarządowe, redakcje czasopism, radia i telewizji, agencje reklamowe, dom mediowy

Jednostka prowadząca

Instytut Nauk o Kulturze UMCS

Opiekun kierunku

dr hab. Mariola Tymochowicz prof. UMCS

dr hab. Katarzyna Smyk prof. UMCS

mgr Beata Maksymiuk-Pacek

Prodziekan odpowiedzialny za kierunek

dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS

Obsługa studentów

lic. Paulina Misztal

Obsługa procesu dydaktycznego

mgr Magdalena Chudy

Dodatkowe informacje (linki)

Profil Instytutu Nauk o Kulturze:
https://www.facebook.com/kulturoznawstwoUMCS 

 

Program studiów

Specjalność: Krytyka i animacja sztuki (od roku akad. 2019/2020):