Ku warsztatowi rozwijającego się nauczyciela

Tytuł projektu: Ku warsztatowi rozwijającego się nauczyciela

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-S015/17

Jednostka organizacyjna:  Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego we współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii

Wartość projektu: 550 777 PLN

Termin realizacji01.01.2017 - 30.06.2019

Strona www projektuhttps://www.umcs.pl/pl/kuwarsztatowi.htm