Księga Jubileuszowa

Dwutomowa jubileuszowa księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu z okazji 65. rocznicy urodzin i 40-lecia pracy zawodowej zawiera ponad 80 tekstów przygotowanych przez  największe sławy polskiej oraz europejskiej archeologii – 112 autorów z Polski, Czech, Francji, Litwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Słowacji, Ukrainy, Węgier. Całość uzupełnia bogato ilustrowany życiorys Jubilata oraz bibliografia jego prac naukowych i popularyzatorskich.

Księga została zredagowana przez zespół: Barbara Niezabitowska-Wiśniewska (UMCS), Piotr Łuczkiewicz (UMCS), Sylwester Sadowski (UMCS), Marta Stasiak-Cyran (Muzeum Lubelskie), Michael Erdrich (UMCS). Recezenci: Prof. Dr. Michael Meyer i Prof. dr hab. Michał Parczewski.

UKŁAD KSIĄŻKI

Tom 1, s. 684

Tabula Gratulatoria
Życiorys prof. A. Kokowskiego
Dział zatytułowany „Archeolog to nie zawód – to charakter” – 11 tekstów, w tym Bibliografia
Dział zatytułowany „Kultura wielbarska i grupa masłomęcka” – 6 tekstów
Dział zatytułowany „Kultura przeworska” – 7 tekstów
Dział zatytułowany „Bałtowie” – 6 tekstów
Dział zatytułowany „Europa Wschodnia” – 14 tekstów

Tom 2, s. 596

Dział zatytułowany „Wspólna Europa” – 15 tekstów
Dział zatytułowany „Archeologia archiwalna” – 10 tekstów
Dział zatytułowany „Wczesne średniowiecze” – 2 teksty
Dział zatytułowany „Varia archaeologica” – 10 tekstów
Dział zatytułowany „ Ad multos annos Panie Profesorze!” – 2 teksty

Od strony wydawniczej świetnie dobrany materiał, unikalne uszlachetnienia oraz efektowna oprawa stworzyły równie wyjątkową publikację. Opracowanie graficzne i skład wykonał Amadeusz Targoński, a wydała i wydrukowała Drukarnia Akapit na zlecenie Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie.