Książka miesiąca

Lublin w kulturze, kultura w Lublinie : dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności / pod redakcją Piotra Dymmela i Roberta Jopa. -  Lublin : Archiwum Państwowe w Lublinie, 2018. ISBN 978-83-938833-7-0

    Książka zawiera 38 artykułów będących pokłosiem konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w dniach 25-26 maja 2017 r. na zamku lubelskim, w ramach obchodów 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich. Publikacja składa się z czterech części. Pierwsza z nich Miasto – przestrzeń – mieszkańcy to blok artykułów o charakterze ściśle historycznym, prezentujących wybrane aspekty funkcjonowania miasta w ciągu kilku stuleci jego istnienia. Część druga, zatytułowana Zabytki sztuki – architektura – twórcy stała się polem do rozważań na temat zabytków sztuki i architektury Lublina. W części trzeciej Książki – biblioteki – zbiory znalazły się artykuły poświęcone kulturze piśmienniczej w Lublinie i dziedzictwu dokumentacyjnemu miasta. Książkę zamyka część poświęcona życiu kulturalnemu, literackiemu i naukowemu w Lublinie.

spis treści:

 

 

Źródło: http://lublin.ap.gov.pl/lublin-w-kulturze-publikacja/