Książka miesiąca


Poleski

Poleski Park Narodowy : dziedzictwo i przyszłość / red. naukowa Tadeusz J. Chmielewski, Jarosław Szymański, Andrzej Weigle. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2020, stron 764 : ilustracje (w tym kolorowe) + CD; 25 cm.

ISBN 978-83-227-9323-7


Poleski Park Narodowy powstał w 1990 r. w oparciu o dokumentację naukową przygotowaną jeszcze w latach 1985-1986 pod kierunkiem Tadeusza J. Chmielewskiego. Opracowanie, które ukazuje się obecnie (2020) jest trzecią monografią naukową Poleskiego Parku Narodowego i jego bezpośredniego otoczenia, w której oprócz danych o dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym i fizjonomii krajobrazu oraz o ich zagrożeniach i przemianach, zawarto także szereg informacji o systemie zarządzania Parkiem oraz o opracowanym w latach 2012-2014 pod kierunkiem Andrzeja Weigle długoterminowym planie ochrony zasobów i walorów tego obszaru.