Książka miesiąca

 

Goebel Kazimierz, Prus Stanisław
Elements of geometry of balls in Banach spaces.
Oxford : Oxford University Press, 2018, VIII, 161, [2] S. : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 9780198827351

One of the subjects of functional analysis is classification of Banach spaces depending on various properties of the unit ball. The need of such considerations comes from a number of applications to problems of mathematical analysis. The list of subjects includes: differential calculus in normed spaces, approximation theory, weak topologies and reflexivity, general theory of convexity and convex functions, metric fixed point theory and others. The book presents basic facts from this field.

Jednym z problemów, którymi zajmuje się analiza funkcjonalna jest klasyfikacja przestrzeni Banacha  w zależności od różnych właściwości kuli jednostkowej. Potrzeba takich rozważań wynika z szeregu zastosowań zagadnień związanych z analizą matematyczną. Lista poruszonych tematów obejmuje: rachunek różniczkowy w przestrzeniach unormowanych, teorię aproksymacji, słabe topologie i refleksyjność, ogólną teorię wypukłości i funkcji wypukłych, metryczną teorię punktów stałych oraz inne. Książka przedstawia podstawowe zagadnienia z tych dziedzin.

 

Spis treści:

Książka znajduje się obecnie w trakcie akcesji i katalogowania.
Czytelników zainteresowanych korzystaniem z niej prosimy o kontakt: Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów, pok. 213-215, e-mail: k.hudzik@umcs.lublin.pl, tel. 81 537-58-84.