Książka miesiąca

Unia lubelska 1569 : dzieło wspólnoty wielu narodów / redakcja naukowa Dariusz Kupisz.

Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019, 263 strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm.


Unia lubelska trwale scaliła w ramach jednej Rzeczypospolitej wielonarodowe społeczeństwo, wyrosłe z różnych tradycji kulturowych. Nie będzie zatem przesadą pisanie o fenomenie unii, czego dowodzą autorzy tekstów zamieszczonych w albumie: Paweł Kras (Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), Andrzej Rachuba (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk) i Jūratė Kiaupienė (Instytut Historii Litwy w Wilnie).

Autorzy tekstów ukazali korzyści, które przyniosło zacieśnianie związku pomiędzy Polską i Litwą. Nie unikali przy tym poruszania kwestii trudnych, niekiedy nawet bolesnych – w wielowiekowych dziejach unii nie brakowało bowiem kryzysów i konfliktów.

Ze Wstępu Dariusza Kupisza (Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej)

Bogato ilustrowany album został wydany w trzech językach – polskim, litewskim i angielskim.