Książka miesiąca

 

 

Słapek Dariusz
Powała-Niedźwiecki Maciej
Markiewicz Paweł

Olimpijczycy Lubelszczyzny. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. – 320 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm.

ISBN 978-83-227-9286-5

„Bez wątpienia walorem pracy jest jej przejrzystość i logiczny układ. W każdym przypadku Autorzy przedstawiali biogram, pod którym umieszczali bibliografię, a następnie tam, gdzie było to możliwe dodawali wypowiedź olimpijczyka, z którym wcześniej przeprowadzili rozmowę. Przyznaję też, że praca napisana jest piękną polszczyzną. Twierdzę, że jest to jedna z najlepszych, pod względem metodologicznym, ale też ze względu na atrakcyjność materii, znanych mi prac z obszaru „biografistyki olimpijskiej". Nie mam wątpliwości, że zainteresuje ona sympatyków sportu w całym kraju."

Recenzji dr. hab. Artura Pasko, prof. UwB