Książka miesiąca

 

 

Michałowski Stanisław
120 lat lubelskich wodociągów
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. – 326, [1] stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
ISBN 9788322792131

Oficjalnie powołanie do życia Wodociągów Lubelskich nastąpiło 1 lipca 1899 roku. Wodociąg wybudowany przez inżyniera Adolf Weisblatta składał się z trzech studni artezyjskich, dwóch pomp z kotłami parowymi, budynku maszynowni, wieży ciśnień i 8,5 km sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa objęła ulice w centrum miasta m.in. Krakowskie Przedmieście, Bernardyńską, Lubartowską. Wieża ciśnień stanęła na ówczesnym placu Bernardyńskim (dziś placu Wolności). Wewnątrz znajdował się zbiornik, który mógł pomieścić do 150 metrów sześciennych wody tłoczonej przez dwie pompy parowe.


W rozdziale pierwszym książki omówiono funkcjonowanie Wodociągów Lubelskich z krótkim nawiązaniem do inspirującej roli tradycji wodociągu staropolskiego oraz pokazaniem zabiegów czynionych przez lublinian w II połowie XIX wieku na rzecz wybudowania wodociągów. Szeroko został przedstawiony okres działalności Wodociągów Lubelskich, gdy znajdowały się one w zarządzie przymusowym, a następnie podlegały dozorcy sądowemu. Rozdział drugi pracy poświęcony został budowie nowoczesnych, miejskich urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych przez amerykańską firmę Ulen and Company w latach 1925-1929. W rozdziale trzecim pracy omówiono kilka podstawowych aspektów funkcjonowania Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie jako przedsiębiorstwa komunalnego, które zostało utworzone na bazie przejętych od Weisblata Wodociągów Lubelskich oraz wybudowanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych przez firmę Ulen and Company. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w bardzo trudnym, zwłaszcza dla pracowników, okresie II wojny światowej zostało omówione w rozdziale czwartym monografii. Niełatwemu okresowi działalności przedsiębiorstwa w pierwszych latach po zakończeniu wojny, ze względu na jej skutki, trudności eksploatacyjne oraz ciężką sytuację materialną pracowników, jest poświęcony rozdział piąty. Najdłuższy i chyba najtrudniejszy okres w działalności firmy jako upaństwowionego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji został ukazany w rozdziale szóstym pracy. W rozdziale siódmym omówiono okres radykalnych przekształceń i zmian zarówno w aspekcie własnościowym, technicznym, pracowniczym, ale też i spadającego gwałtowanie zapotrzebowania na wodę. Rozdział ósmy zatytułowany został „Lubelskie wodociągi w XXI” i obejmuje ostatnie 20 lat z życia Spółki.

Źródło: https://www.kierunekwodkan.pl/