Książka miesiąca

Studia Barbarica

Dwutomowa jubileuszowa księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu z okazji 65. rocznicy urodzin i 40-lecia pracy zawodowej zawiera ponad 80 tekstów przygotowanych przez  największe sławy polskiej oraz europejskiej archeologii – 112 autorów z Polski, Czech, Francji, Litwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Słowacji, Ukrainy, Węgier. Całość uzupełnia bogato ilustrowany życiorys Jubilata oraz bibliografia jego prac naukowych i popularyzatorskich.

Artykuły zostały zaprezentowane w układzie 11 działów. Tom I (684 S.) zawiera następujące części: Tabula Gratulatoria, Archeolog to nie zawód – to charakter, Kultura wielbarska i grupa masłomęcka, Kultura przeworska, Bałtowie, Europa Wschodnia.  Tom II  (596 S.) składa się z pięciu działów zatytułowanych: Wspólna Europa, Archeologia archiwalna, Wczesne średniowiecze, Varia archaeologica, Ad multos annos Panie Profesorze!

Przedstawiona publikacja stanowi jeden z punktów bogatego programu „Jubileuszu Profesora Andrzeja Kokowskiego", który był świętowany w dniach 11-12 maja 2018 r. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej: Jubileusz Profesora Andrzeja Kokowskiego 

Książka znajduje się obecnie w trakcie akcesji i katalogowania.
Czytelników zainteresowanych korzystaniem z niej prosimy o kontakt: Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów, pok. 213-215, e-mail: k.hudzik@umcs.lublin.pl, tel. 81 537-58-84.