Książka miesiąca

Chrześcijaństwo w dziejach Polski i Polaków 966-2016 / redakcja naukowa Waldemar Paruch ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Wydanie drugie poprawione i uzupełnione.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2018. - 354, [2] strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 31 cm.
ISBN: 978-83-7666-558-0

Christianity in the history of Poland and the Poles 966-2016 / edited by Waldemar Paruch ; translated by Jerzy Adamko ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Second edition, corrected and supplemented.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2018. - 354, [2] strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 31 cm.
ISBN: 978-83-7666-570-2

Z okazji 1050. rocznicy przyjęcia przez Polskę chrztu oraz początków państwowości polskiej nakładem Wydawnictwa Sejmowego ukazała się bogato ilustrowana publikacja "Chrześcijaństwo w dziejach Polski i Polaków 966-2016". Specjalne listy otwierające publikację przekazali: prezydent RP Andrzej Duda, marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski oraz prymas Polski ks. abp. Wojciech Polak. Autorami poszczególnych rozdziałów książki są historycy: prof. Stanisław Rosik, prof. Paweł Kras, prof. Dariusz Kupisz, prof. Wiesław Jan Wysocki, prof. Bohdan Cywiński, prof. Jan Żaryn. Czytelnik znajdzie tu mapy, fotografie dzieł sztuki i obiektów sakralnych pozyskane z polskich i europejskich muzeów i instytucji kultury. Starannie opracowane opisy pod ilustracjami stanowią cenne uzupełnienie treści merytorycznej sześciu esejów historycznych. Miłośników historii zainteresuje z pewnością kalendarium ozdobione herbami dawnych ziem polskich zamieszczone na końcu książki. Album ukazał się w wersji polskiej i angielskiej.

Książka znajduje się obecnie w trakcie akcesji i katalogowania.
Czytelników zainteresowanych korzystaniem z niej prosimy o kontakt: Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów, pok. 213-215, e-mail: k.hudzik@umcs.lublin.pl, tel. 81 537-58-84.