Książka miesiąca

 

Dudek Antoni Marian
Nie tylko drukarskim szlakiem: z rysunkami Zbigniewa Jóźwika.
Lublin: Wydawnictwo Olech, 2019, 123 s. : il.
ISBN 978-83-63394-39-4


Wydano w roku 75-lecia powstania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
W 50. rocznicę powstania Drukarni UMCS
oraz 75. rocznicę urodzin Autora


Pamięci
Władysława Jakubowskiego założyciela Drukarni UMCS w 1969 r.
oraz
Zygfryda Gardzielewskiego twórcy polskiej czcionki Antykwy Toruńskiej


Nieczęsto się zdarza, aby pracownik był rówieśnikiem instytucji, w której przepracował całe zawodowe życie, a tak się zdarzyło w przypadku Antoniego Dudka. Dobrze się stało, że Autor tak poprowadził narrację, że śledząc jego biografię, poznajemy z pierwszej ręki czterdziestoletnią historię znaczącej jednostki organizacyjnej UMCS, jaką była uniwersytecka drukarnia.

Prezentowana publikacja niewątpliwie może stanowić pierwszy krok dla badaczy podejmujących problematykę książki i jej użytkowników w Lublinie. Unikalne fotografie i dokumenty zebrane w aneksach zadowolą każdego badacza książki, dlatego dobrze się stało, że publikacja ujrzy światło dzienne i uświetni obchody kolejnego jubileuszu UMCS.

Z Posłowia Anny Łosowskiej