Książka miesiąca

 

 

Komunikowanie polityk(i) w literaturze i w mediach
Redakcja naukowa Magdalena Pataj, Elżbieta Pawlak-Hejno

Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021.
400 stron: ilustracje kolorowe ; 25 cm.

ISBN 978-83-227-9442-5


Zbiór ten zawiera cenne szkice i rozprawy, trafnie rozpoznające zagadnienie różnorodnego przekazywania treści politycznych lub wątków z polityką pośrednio związanych w dziełach literackich, utworach niefikcjonalnych i innych tekstach kultury, a także za pomocą środków masowego przekazu (takich jak prasa, radio czy internet). Lektura zgromadzonych w książce artykułów stwarza okazję do zweryfikowania wielu stereotypowych sądów na temat polityki historycznej i historii politycznej, poznania mechanizmów działania komunikacji społecznej i ideologicznego uwarunkowania rozmaitych przekazów kulturowych. [...] Książka Komunikowanie polityk(i) w literaturze i w mediach jest pracą prezentującą wysoki poziom merytoryczny i oryginalne ujęcie zagadnień związanych bezpośrednio lub pośrednio z obecnością polityki w różnorodnych tekstach kultury i środkach masowego przekazu. Jej analityczna wielokierunkowość, bogactwo materiałowe, celność interpretacji, w połączeniu z erudycją autorów i ich rzetelną wiedzą, wspartą przez dobrze zastosowane nowoczesne metodologie badawcze powodują, że czytelnik otrzymuje pracę niezwykle wartościową, a przede wszystkim zajmującą w lekturze.

Z recenzji prof. dr hab. Grażyny Legutko

Źródło: wydawnictwo.umcs.eu

Spis treści: