Książka miesiąca

 


Regionalna geografia fizyczna Polski : praca zbiorowa / pod redakcją Andrzeja Richlinga, Jerzego Solona, Andrzeja Maciasa, Jarosława Balona, Jana Borzyszkowskiego i Mariusza Kistowskiego.

 „Regionalna geografia fizyczna Polski” to wyjątkowa na rynku publikacji naukowych pozycja. Z jednej strony jest to podręcznik akademicki służący poznaniu kompleksowo ujętych regionalnych jednostek krajobrazowych, z drugiej istotny materiał aplikacyjny. Od wielu lat regionalizacja fizyczna jest wykorzystywana jako kluczowe źródło wiedzy o zróżnicowaniu regionalnym Polski dla studentów kierunku geografia i innych, jak biologia, geologia, oceanografia, ochrona środowiska czy gospodarka przestrzenna. Ponadto regionalizacja fizycznogeograficzna wykorzystywana jest w badaniach naukowych, gdzie stanowi podstawowe odniesienie lokalizacyjne, a także edukacji szkolnej w ramach omawiania zróżnicowania środowiska przyrodniczego Polski. […]

W przeciwieństwie do większości monografii wieloautorskich, które stanowią zwykle dość luźno powiązany materiał, tu czytelnicy dostają pozycję spójną, względnie jednolitą obejmującą przeszło sześćset stron przygotowanych przez 50 autorów reprezentujących wszystkie ośrodki geograficzne Polski. O wyjątkowości tego dzieła świadczy nie tylko potężna praca redakcyjna, która wymagała strukturalizowania przygotowanych charakterystyk, ale także merytoryczne opracowanie kompleksowych właściwości makro- i mezoregionów: od budowy geologicznej poprzez rzeźbę terenu, stosunki glebowe, wodne i klimatyczne, szatę roślinną i typy krajobrazu, ochronę przyrody, aż po uwarunkowania kulturowe i działalność człowieka.

Z recenzji dr hab. Agaty Cieszewskiej