Książka "Explorations in the Acoustics of English Sounds"

W grudniu 2016 nakładem Wydawnictwa UMCS ukazała się książka dr. Wiktora Goneta z Zakładu Fonetyki i Fonologii Instytutu Anglistyki pt. Explorations in the Acoustics of English Sounds.

Na wstępie wykładu czytelnik zapoznaje się z relacją pomiędzy ruchami artykulacyjnymi organów mowy a obrazami spektrograficznymi i oscylograficznymi, by w części głównej móc skorzystać z zamieszczonych w książce obrazów akustycznych głosek w celu nauki niuansów wymowy głosek jęz. angielskiego, co jest szczególnie istotne w przypadku różnic trudnych lub niemożliwych do wychwycenia zmysłem słuchu. Autor stoi na stanowisku, że bez praktycznej analizy akustycznej nie jest możliwe przyswojenie niektórych aspektów rodzimej wymowy angielskiej.

Pedagogicznie innowacyjna praca Wiktora Goneta stanowi niedostępne dotychczas kompletne kompendium wiedzy o wymowie do wykorzystania przez Polaków uczących się języka angielskiego oraz studentów angielskojęzycznych ćwiczących wymowę polską z wykorzystaniem fonetyki akustycznej. Posiada element interaktywny polegający na wykonywaniu, zgodnie z instrukcjami, ustrukturyzowanych ćwiczeń praktycznych.  Dzięki temu treść książki można również traktować jako wstęp do stosowanej fonetyki akustycznej. Zalecana jest przez recenzentów do wykorzystania przez studentów anglistyki jako uzupełnienie wiedzy teoretycznej podanej w podręczniku Gimsona.

    Aktualności

    Data dodania
    5 stycznia 2017