ks. dr Adam Romejko


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski;
2. sekretarz komisji – dr hab. Piotr Celiński - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
3. recenzent – dr hab. Krzysztof Zuba – Uniwersytet Opolski;
4. recenzent – dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie;
5. recenzent – prof. dr hab. Henryk Chałupczak - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
7. członek komisji – prof. dr hab. Grzegorz Janusz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,


Harmonogram


1. Wszczęcie: 22.10.2015 r.
2. Powołanie Komisji: 01.12.2015 r.
3. Uchwała Komisji: 23.05.2016 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 24.06.2016 r.

 

Postępowanie zakończone