Kreatywność społeczna

Dodatkowa rekrutacja (do wyczerpania limitu miejsc):

Kreatywność społeczna - stacjonarne pierwszego stopnia - dodatkowa rekrutacja

- studia I stopnia (profil ogólnoakademicki)

Opis

Kreatywność społeczna to nowatorski, unikatowy kierunek, który wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnego rynku pracy, poszukującego osób kreatywnych, otwartych na nowe pomysły i rozwiązania. Studia ukierunkowane są na teoretyczne i praktyczne kształcenie w zakresie kreatywnego myślenia i działania. Umożliwiają odkrycie źródeł własnej kreatywności i przekształcenia jej w skuteczne, innowacyjne działania w pracy zawodowej i życiu społecznym.

Uzyskasz umiejętności i kompetencje

 • kreatywnego myślenia i działania
 • nieszablonowości
 • nowatorstwa
 • innowacyjności
 • przedsiębiorczości
 • skuteczności
 • zdolności samodzielnej analizy sytuacji problemowych oraz aktywnej współpracy w zespołach kreatywnych
 • umiejętności modelowania i ukierunkowywania potrzeb indywidualnych oraz społecznych

Perspektywa zatrudnienia

 • trener kreatywności
 • agent reklamy
 • specjalista ds. wizerunku
 • innobroker
 • rzecznik instytucji publicznych
 • planner, konsultant w przemysłach kreatywnych
 • specjalista ds. wizerunku i marketingu politycznego
 • doradca personalny

Możliwości rozwoju

 • ● działalność w Kole Naukowym KreaTyVni, szeroka oferta zajęć warsztatowych i fakultatywnych, praktyki w instytucjach publicznych i kulturalnych
 • ● współpraca z: Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN w Lublinie, Centrum Kultury, Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie - Rewiry, Centrum Kompetencji Społecznych, Medialnych i Twórczych ,,Profesus”

Dodatkowe informacje

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Socjologii.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studi&oacutew, są zamieszczone na stronach internetowych:

kreatywnosc.umcs.lublin.pl

facebook.com/kreatywnosc.umcs

Kreatywność społeczna - stacjonarne pierwszego stopnia