Koronawirus - rok akademicki 2021/2022

Informacje o obowiązujących zasadach sanitarnych, zgodnie z Zarządzeniem Nr 84/2021
Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 13 września 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia
w okresie obowiązywania stanu epidemii
zostały przedstawione w dokumentach, umieszczonych w poniższych załącznikach.


Obowiązujące zasady sanitarne, dotyczą m. in. :

− ogólnych wymagań odnoszących się do udziału w zajęciach stacjonarnych
(rozdział V, punkt 5 „Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie obowiązywania stanu epidemii”),

− sposobu postępowania osób korzystających z obiektów Uniwersytetu, u których stwierdzono zakażenie,
podejrzenie choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzenie zakażenia tym wirusem
(rozdział II, punkt 1 „Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie obowiązywania stanu epidemii”),

− samooceny zdrowia osób korzystających z obiektów Uniwersytetu
(rozdział I, punkt 2 „Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie obowiązywania stanu epidemii”).


Obowiązujące zasady sanitarne i związane z nimi procedury dla pracowników i studentów
dostępne są w poniższych załącznikach do pobrania w języku polskim i ukraińskim.