SCHEMAT OBIEGU INFORMACJI

Schemat obegu informacji do pobrania

 

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie obowiązywania stanu epidemii
(wyciąg dla pracowników)

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ПЕРІОД ОГОЛОШЕННЯ СТАНУ  ЕПІДЕМІЇ
Витяг для працівників

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ ТРУДА И ОБУЧЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Выписка для сотрудников

 

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie obowiązywania stanu epidemii
(wyciąg dla studentów)

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ПЕРІОД ОГОЛОШЕННЯ СТАНУ ЕПІДЕМІЇ
Витяг для студентів

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ ТРУДА И ОБУЧЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Выписка для студентов

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH & EDUCATION RULES IN TIMES OF EPIDEMIC
Version for students’ use

 

ZARZĄDZENIE Nr 98/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie obowiązywania stanu epidemii

Załącznik - procedura

tekst ujednolicony - Załącznik - Procedura (zmiana dotyczy numerów telefonów kontaktowych)