WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

Całodobowe numery telefonów służące przekazywaniu informacji o stwierdzonym zakażeniu, podejrzeniu choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2
lub podejrzeniu zakażenia tym wirusem:

Telefon komórkowy – 506-102-571

Telefon komórkowy – 506-102-773

Telefon komórkowy (pracownicy i studenci anglojęzyczni) – + 48 573-013-721

KONTAKT DO OSOBY DYŻURNEJ Z WYDZIAŁU:
Budynek dydaktyczny ul. Głęboka 43 - mgr Jolanta Misiur  tel. 81 537-63-01
Budynek dydaktyczny ul. Głęboka 45 - mgr Bożena Kąkol  tel. 81 537-60-57

 
 
 

PISMO OKÓLNE Nr 2/2022 Kanclerza Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących sposobu przygotowania obiektów Uniwersytetu do organizacji zajęć dydaktycznych w warunkach epidemii
Link do strony

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ KSZTAŁCENIA W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII – dla studentów (wrzesień 2021 r.)


 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ KSZTAŁCENIA W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII – dla Pracowników (wrzesień 2021 r.)


KOMUNIKAT DZIEKANA z dnia 16 października 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w semestrze zimowym 2020-2021
Link do strony

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ KSZTAŁCENIA W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII - Wyciąg dla studentów

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ ТРУДА И ОБУЧЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ Выписка для студентов Люблин, сентябрь

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ПЕРІОД ОГОЛОШЕННЯ СТАНУ ЕПІДЕМІЇ Витяг для студентівKORONAWIRUS – ZALECENIA DLA PRACOWNIKÓW UMCS
Link do strony
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ ТРУДА И ОБУЧЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ Выписка для сотрудников

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ПЕРІОД ОГОЛОШЕННЯ СТАНУ ЕПІДЕМІЇ Витяг для працівників

KOMUNIKATY I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZACHOWANIA SIĘ W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII
Link do strony