Koordynatorzy zakładowi ds. współpracy z interesariuszami zewnętrznymi

Koordynatorzy zakładowi ds. współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w roku akademickim 2017/2018

 

 1. Dr Grzegorz Sanecki - Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki
 2. Dr Małgorzata Chojak - Zakład Dydaktyki
 3. Dr Monika Hajkowska- Zakład Historii Wychowania i Pedagogiki Porównawczej
 4. Dr Zbigniew Pakuła - Zakład Pedagogiki Kultury
 5. Dr hab. Jolanta Andrzejewska - Zakład Pedagogiki Przedszkolnej
 6. Dr Andrzej Chudnicki - Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej
 7. Dr Urszula Olejnik - Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej
 8. Dr Magdalena Wójcik - Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
 9. Dr Renata Zubrzycka - Zakład Socjopedagogiki Specjalnej
 10. Dr Joanna Wrótniak - Zakład Teorii Wychowania
 11. Dr Agata Świdzińska - Zakład Edukacji Międzykulturowej
 12. Dr hab. Stanisława Byra - Zakład Metodologii Nauk Pedagogicznych
 13. Dr hab. Anna Kanios, prof. UMCS - Zakład Pracy Socjalnej
 14. Dr Justyna Gerłowska- Zakład Metodologii i Diagnozy Psychologicznej
 15. Mgr Magdalena Bury - Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii
 16. Dr Anna Błaszczak - Zakład Psychologii Ogólnej
 17. Dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS - Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Psychologii Przemysłowej
 18. Dr Jolanta Wolińska - Zakład Psychologii Społecznej
 19. Mgr Agnieszka Pisarska - Zakład Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny
 20. Dr Sylwester Orzechowski - Zakład Psychologii Emocji i Poznania