Koordynatorzy

Koordnatorzy działań organizacyjnych w strukturach instytutu

Koordynator wypraw polarnych na Spitsbergen
dr hab. Piotr Zagórski, prof. UMCS

Kierownik XXIX Wyprawy Polarnej UMCS na Spitsbergen w 2020 roku
dr Sara Lehmann-Konera

Koordynator stron internetowych
dr hab. Przemysław Mroczek

Opiekun naukowy Laboratorium dydaktycznego analizy wody i powietrza
dr Magdalena Kończak