Kontakty wydziałowe

Rekrutacja - Biuro 

plac M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl


Rekrutacja na kierunki prowadzone na Wydziale Humanistycznym - informacje dodatkowe

mgr Katarzyna Derkacz
tel. (+48) 81-537-27-56


 

Dziekan 

prof. dr hab. Robert Litwiński
p. 033, tel. (+48) 81-537-27-60
Dyżury w sem. zimowym 2020/2021
wtorek 10.45-12.45
czwartek 14.00-15.00                                         

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Marek Woźniak, prof. UMCS
p. 039, tel. (+48) 81-537-27-55 
Dyżury w sem. zimowym 2020/2021
poniedziałek 11.00-12.00
wtorek 11.00-12.00

Dyżur na platformie Teams

  • pomoc materialna
  • opieka nad kierunkami: archeologia, architektura informacji, archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, e-edytorstwo i techniki redakcyjne, filologia polska, historia, informatologia stosowana, komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy, kulturoznawstwo, logopedia z audiologią, technologie cyfrowe w animacji kultury, translacja konferencyjna, turystyka historyczna

Prodziekan ds. kształcenia

dr Małgorzata Krzemińska-Adamek
p. 027, tel. (+48) 81-537-27-51
Dyżury w sem. zimowym 2019/2020
wtorek 9.30-10.30
czwartek 12.00-13.00

Dyżur na platformie Teams

  • program wymiany międzynarodowej studentów ERASMUS Plus
  • opieka nad kierunkami: anglistyka, bałkanistyka, germanistyka, hispanistyka, iberystyka, lingwistyka stosowana, polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie, portugalistyka, romanistyka, rusycystyka, ukrainistyka

Kierownik ds. administracji Wydziału:

mgr Marzena Koput
p. 036, tel. (+48) 81-537-27-58

Asystent Dziekana:

mgr Magdalena Walczak 
p. 034, tel. (+48) 81-537-27-60

Stanowiska ds. finansowych i zamówień publicznych:

mgr inż. Tomasz Kosa
p. 035, tel. (+48) 81-537-27-59

Stanowisko ds. informacji i promocji:

mgr Joanna Kuropatnicka
p. 032, tel. (+48) 81-537-27-62

Stanowiska ds. jakości kształcenia:

mgr Magdalena Jabłońska-Kwiecień
mgr inż. Małgorzata Zalewska-Warpas
p. 037, tel. 81-537-27-57

Stanowiska ds. obsługi procesu dydaktycznego:

mgr Katarzyna Derkacz
mgr Jarosław Wojtaszko
p. 038, tel. (+48) 81-537-27-56
mgr Katarzyna Brzyska
p. 032, tel. (+48) 81-537-27-04

Obsługa działalności badawczej w instytutach - asystenci dyrektora/ Stanowisko ds. obsługi działalności badawczo-rozwojowej w dyscyplinie

  • Instytut Archeologii: mgr Dorota Tymczak
  • Instytut Historii: dr Mateusz Byra
  • Instytut Filologii Polskiej: mgr inż. Elżbieta Błazińska, dr Katarzyna Puzio
  • Instytut Nauk o Kulturze: mgr Magdalena Radzka
  • Instytut Neofilologii: mgr Monika Chudy, mgr Maria Frąckiewicz

Obsługa kierunków - link do strony >>>


Kierownicy studiów doktoranckich - zob. informacje o studiach >>>

Szkoła doktorska nauk humanistycznych - link do strony >>>

Kierownicy studiów podyplomowych - zob. opis danego kierunku >>>

Opiekunowie kół naukowych - zob. informacje o danym kole >>>

Koordynator Wydziałowy ds. Programu Erasmus+ dr hab. Piotr Bednarz

Koordynatorzy ds. Programu Erasmus+ w jednostkach - zob. Erasmus+  Informacje wydziałowe >>>


Lista ekspertów medialnych - link do wykazu >>>

Uprawnienia do redakcji stron poszczególnych jednostek (stanowiących strukturę Wydziału do 30.09.2019):

Instytut Anglistyki – dr Hubert Kowalewski; Instytut Archeologii – dr Tomasz Dzieńkowski; Instytut Filologii Polskiej – dr Przemysław Kaliszuk; Instytut Filologii Romańskiej – dr Piotr Sorbet; Instytut Filologii Słowiańskiej – mgr Jarosław Wojtaszko; Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej – dr Andrzej Materna; Instytut Historii – dr Kamil Jakimowicz; Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – dr Sebastian Kotuła; Instytut Kulturoznawstwa – dr Radosław Bomba; Zakład Logopedii – dr Wojciech Lipski.
Strona Instytutu Neofilologii - dr Andrzej Materna 


Obiekty Wydziału

Kierownik - mgr Edyta Tyburek

Portiernia "Stara Humanistyka" tel. 81-537-54-77
Portiernia "Nowa Humanistyka" tel. 81-537-26-10

Obsługa techniczna Wydziału

mgr Tomasz Ajzak
mgr inż Tomasz Skiba

Dane UMCS i telefony alarmowe