1.10.2019 r. Instytut Anglistyki UMCS został przekształcony w: Katedrę Anglistyki i Amerykanistyki oraz Katedrę Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego w ramach nowego INSTYTUTU NEOFILOLOGII UMCS (dyrektor IN: dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS).

Siedziba Katedr:
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A,
20-031 Lublin (tzw. Nowa Humanistyka, V piętro)

Kontakt:
mgr Monika Chudy
pok. 409 (Nowa Humanistyka)
tel. (+48) 81-537-53-78
e-mail: instytut.neofilologii@umcs.pl

    Autor
    Urszula Kurzątkowska