Kontakt

KOORDYNATOR

Magdalena Kłopotek
tel. 693937383
magda.klopotek@umcs.pl

ROZGRYWKI SPORTOWE

Rafał Walczyk
tel. 81 537 79 46
rafal.walczyk@umcs.pl

WYDARZENIA ORGANIZOWANE NA WYDZIAŁACH UMCS

Wydział Artystyczny

Wydział Biologii i Biotechnologii

Wydział Chemii

Wydział Ekonomiczny

Wydział Filozofii i Socjologii

Wydział Humanistyczny

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Wydział Politologii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Zamiejscowy w Puławach