Kontakt

Koordynator

Magdalena Drwal
tel. 81 537 52 81 
magdalena.drwal@poczta.umcs.lublin.pl

Zaplecze logistyczne

Marcin Wiechnik 
tel. 81 537 54 66
marcin.wiechnik@poczta.umcs.lublin.pl

Spotkania z OKE

Beata Wielowińska-Pawlak
tel. 81 537 57 64
 

Rozgrywki sportowe

Dominik Małys  
tel. 518 400 668 
dominik.malys@poczta.umcs.lublin.pl

Wydarzenia organizowane na wydziałach UMCS-u

Wydział Artystyczny

dr hab. Małgorzata Bałdyga-Nowakowska
mbaldyga@gmail.com

mgr Renata Gogol 
renata.gogol@poczta.umcs.lublin.pl 

Wydział Biologii i Biotechnologii

dr Mariusz Niedźwiedź
tel.  81 537 59 28
marnied@poczta.umcs.lublin.pl

dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk
tel. 81 537 59 10
aneta.unkiewicz-winiarczyk@umcs.pl

Wydział Chemii

dr hab. Agnieszka Kierys  
tel. 81 537 77 63; 574 652 185
agnieszka.kierys@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Ekonomiczny

mgr Agata Kołodziej 
tel. 81 537 51 71  
a.kolodziej@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Filozofii i Socjologii

mgr Tomasz Poślada  
tel. 81 537 27 13
trposlada@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Humanistyczny

mgr Joanna Kuropatnicka
tel. 81 537 53 79
joanna.kuropatnicka@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

mgr inż. Małgorzata Lipczyńska     
tel. 81 537 61 04
malgorzata.lipczynska@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

dr Joanna Sposób  
tel. 81 537 68 76
joanna.sposob@poczta.umcs.lublin.pl

dr Joanna Szczęsna 
tel. 81 537 68 34
joanna.szczesna@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Pedagogiki i Psychologii

dr Urszula Lewartowicz
urszula.bylica@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Politologii

dr Łukasz Jędrzejski 
lukasz.jedrzejski@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Prawa i Administracji

dr Mateusz Chrzanowski  
tel. 81 537 51 46 
m.chrzanowski@umcs.pl

Wydział Zamiejscowy w Puławach

mgr Monika Lenarciak 
tel. 81 887 49 49
monika.lenarciak@poczta.umcs.lublin.pl