Informacji udziela:

mgr Izabella Kosmala

e-mail: izabella.kosmala@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Zamiejscowy UMCS

ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18 p. 03 (parter)

24-100 Puławy

tel. 81 888 22 55, 81 888 22 66,  887 42 80 w 215

w godzinach 10.00-14.00 (od wtorku do piątku) 

  

Kierownik studiów:

dr Kamil Sikora

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Wydział Prawa i Administracji

Pok. 703

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

 tel. 81-537-58-18 w godzinach konsultacji