1.10.2019 r. Instytut Filologii Romańskiej UMCS został przekształcony w: Katedrę Hispanistyki, Katedrę Portugalistyki i Katedrę Romanistyki w ramach nowego INSTYTUTU NEOFILOLOGII UMCS (dyrektor IN: dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS).

Siedziba Katedr:
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A,
20-031 Lublin (tzw. Nowa Humanistyka, IV piętro)

Kontakt w sekretariacie IN:
mgr Maria Frąckiewicz
pok. 415 (Nowa Humanistyka)
plac M. Curie-Skłodowskiej 4A,
20-031 Lublin
tel. (+48) 81-537-26-64
e-mail: roserom@poczta.umcs.lublin.pl

 

 

 

    Autor
    Urszula Kurzątkowska