1.10.2019 r. Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS został przekształcony w: Katedrę Germanistyki i Katedrę Lingwistyki Stosowanej w ramach nowego INSTYTUTU NEOFILOLOGII UMCS (dyrektor IN: dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS).

Siedziba Katedr:

  • Katedra Germanistyki
    Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A,
    20-031 Lublin (tzw. Nowa Humanistyka, V piętro)
  • Katedra Lingwistyki Stosowanej
    Dom Studenta "Kronos" UMCS
    ul. Sowińskiego 17
    20-610 Lublin
    tel. 81-533-88-92, 81-537-26-39
    e-mail: lingstos@umcs.lublin.pl

Kontakt w sekretariacie IN:
mgr Maria Frąckiewicz
pok. 415 (Nowa Humanistyka)
plac M. Curie-Skłodowskiej 4A,
20-031 Lublin
tel. (+48) 81-537-26-64
e-mail: roserom@poczta.umcs.lublin.pl