1.10.2019 r. Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS został przekształcony w: Katedrę Germanistyki i Katedrę Lingwistyki Stosowanej w ramach nowego INSTYTUTU NEOFILOLOGII UMCS (dyrektor IN: dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS).

Siedziba Katedr:

 • Katedra Germanistyki
  Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A,
  20-031 Lublin (tzw. Nowa Humanistyka, V piętro)
 • Katedra Lingwistyki Stosowanej
  Dom Studenta "Kronos" UMCS
  ul. Sowińskiego 17
  20-610 Lublin
  tel. 81-533-88-92, 81-537-26-39
  e-mail: lingstos@umcs.lublin.pl

Kontakt w sekretariacie IN:
mgr Maria Frąckiewicz
pok. 415 (Nowa Humanistyka)
plac M. Curie-Skłodowskiej 4A,
20-031 Lublin
tel. (+48) 81-537-26-64
e-mail: roserom@poczta.umcs.lublin.pl