Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS

Adres:
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

Sekretariat:
Wydział Humanistyczny, p. 516
tel./fax (+48) (81) 537-51-87
e-mail: german@hektor.umcs.lublin.pl

Zakład Lingwistyki Stosowanej
Adres:
Dom Studenta Kronos, ul. Sowińskiego 17
20-610 Lublin
Sekretariat:
Dom Studenta Kronos, ul. Sowińskiego 17
pok. 322
tel. 081-533-88-92, 081-537-26-39 
e-mail: lingstos@umcs.lublin.pl