Sekcja ds. Systemów Centralnych:

W związku z pracą zdalną prosimy o zgłoszenia w formie elektronicznej: redakcja@umcs.lublin.pl.

Dyżury redakcyjne:
poniedziałek-piątek
godz. 7.15-15.15
tel. 81 537 28 95

    Autor
    Redakcja UMCS