Sekcja ds. Systemów Centralnych:

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/1606
20-031 Lublin

tel. 81 537 28 95
e-mail: redakcja@umcs.lublin.pl

Dyżury redakcyjne:
poniedziałek-piątek
godz. 7.15-15.15

    Autor
    Redakcja UMCS