Kontakt

Koordynator ds. współpracy ze szkołami

dr Agnieszka Potyrańska

DS Kronos, ul. Sowińskiego 17, gab. 123
20-610 Lublin

e-mail: lingwistykastosowanaumcs@gmail.com

          agnieszka.potyranska@poczta.umcs.lublin.pl