Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Ekonomiczny, Katedra Bankowości
20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Centrala: +48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 537 51 75

Bezpośrednim wykonawcą umowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ze Związkiem Banków Polskich jest Katedra Bankowości Wydziału Ekonomicznego.

Opiekun merytoryczny

 • prof. dr hab. Jerzy Węcławski
 • Przewodniczący Rady Programowej
 • opieka merytoryczna nad programem szkoleń przygotowujących do egzaminów w ramach Systemu Standardów
 • profil osobowy

Koordynator Programu

 • dr Joanna Świderska
 • Członek Rady Programowej
 • informacje o egzaminach i szkoleniach organizowanych na UMCS
 • tel. +48 (81) 537 52 57 (w roku akademickim w godzinach konsultacji wskazanych na profilu osobowym, w okresie wakacyjnym numer nieaktywny)
 • e-mail: standardy@umcs.pl
 • profil osobowy

Sekretariat Systemu Standardów przy ZBP

 • Wojciech Golicz
 • Doradca Zarządu ZBP, Sekretarz Komitetu ds. Standardów
 • informacje o zasadach funkcjonowania i warunkach przystąpienia do Systemu Standardów, egzaminach, przyjmowanie wniosków o nadanie stopni zawodowych potwierdzonych certyfikatem ZBP
 • tel. +48 (22) 48 68 180 w. 134
 • e-mail: standardy@zbp.pl
 • formularz kontaktowy:

       related