Centrum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00. Zapraszamy!


Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
sala 102B [Wydział Filologiczny]

tel. +48 (81) 537 28 64
mail:cjkr@poczta.umcs.lublin.pl oraz cjkr-lublin@mail.ru

Dyrektor Centrum: dr Swietłana Szaszkowa

Sekretarz-referent: mgr Elwira Michalska

 

Jesteśmy na Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej

 

 

DLA POSZUKUJĄCYCH DODATKOWYCH INFORMACJI:

Fundacja "Russkij Mir"

Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie 

Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego w Krakowie

Centrum Kultury i Języka Rosyjskiej w Słupsku

Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku