Kierownik studiów doktoranckich w zakresie neofilologii:

dr hab. Jarosław Krajka, prof. nadzw. 

e-mail: jarek.krajka@poczta.umcs.lublin.pl

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021
Tuesday 13.00-14.30
https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=248 (course with free access, room "Office hours room" at the top)
Telefon: +48 81533 88 92 (w czasie trwania konsultacji)