Kierownik Studiów Doktoranckich:
dr hab. Dariusz Szewczuk