Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Politologii

Dr Mariusz Sienkiewicz
Wydział Politologii UMCS
plac Litewski 3, pok.208
e-mail: m.sienkiewicz@fundacja.lublin.pl