Kontakt

Koordynator DO UMCS 2022

Magdalena Drwal
tel. (+48) 81 537 54 67 
magdalena.drwal@mail.umcs.pl

Zaplecze logistyczne

Agnieszka Gałczyńska
tel. (+48) 81 537 52 67
agnieszka.galczynska@mail.umcs.pl

Spotkania z OKE

Beata Wielowińska-Pawlak
 

Rozgrywki sportowe

Mateusz Pielach
tel. (+48) 509 892 035
mateusz.pielach@mail.umcs.pl

Dominik Małys  
tel. (+48) 518 400 668 
dominik.malys@mail.umcs.pl

Wydarzenia organizowane na wydziałach UMCS-u

Wydział Artystyczny

mgr Julia Maj
tel. (+48) 81 537 69 57
julia.maj@mail.umcs.pl

Wydział Biologii i Biotechnologii

dr Mariusz Niedźwiedź
tel. (+48) 81 537 59 28
marnied@poczta.umcs.lublin.pl

dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk
tel. (+48) 81 537 59 10
aneta.unkiewicz-winiarczyk@umcs.pl

Wydział Chemii

dr hab. Agnieszka Kierys  
tel. (+48) 81 537 77 63; (+48) 731 949 977
agnieszka.kierys@mail.umcs.pl

Wydział Ekonomiczny

lic. Agnieszka Gryglicka 
tel. (+48) 81 537 51 71  
agnieszka.gryglicka@mail.umcs.pl

Wydział Filologiczny

dr Paulina Litka
tel. (+48) 81 537 28 94; (+48) 509 831 085
paulina.litka@mail.umcs.pl

Wydział Filozofii i Socjologii

mgr Tomasz Poślada  
tel. (+48) 81 537 27 13
tomasz.poslada@mail.umcs.pl

Wydział Historii i Archeologii

dr Alicja Gontarek
tel. (+48) 698 992 301
alicja.gontarek@mail.umcs.pl

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

mgr Marta Kostrzewa     
tel. (+48) 81 537 61 04
marta.kostrzewa@umcs.lublin.pl

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

dr Joanna Szczęsna
tel. (+48) 81 537 68 34
joanna.szczesna@mail.umcs.pl

dr Joanna Sposób
tel. (+48) 81 537 68 76
joanna.sposob@mail.umcs.pl

Wydział Pedagogiki i Psychologii

dr Urszula Lewartowicz
tel. (+48) 501 497 695
urszula.lewartowicz@mail.umcs.pl

Wydział Politologii

dr Łukasz Jędrzejski 
lukasz.jedrzejski@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Prawa i Administracji

dr Mateusz Chrzanowski  
tel. (+48) 81 537 51 46 
m.chrzanowski@umcs.pl

Wydział Zamiejscowy w Puławach

mgr Monika Lenarciak 
tel. (+48) 81 887 49 49; (+48) 608 523 995
monika.lenarciak@mail.umcs.pl

Wydarzenia organizowane w jednostkach ogólnouczelnianych UMCS-u

Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka

mgr Karolina Kałkucka
tel. (+48) 691 071 164
karolina.kalkucka@ack.lublin.pl

Centrum Kszałcenia i Obsługi Studiów

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego UMCS
mgr Wojciech Góra
tel. (+48) 81 537 56 43; (+48) 500 606 447
wojciech.gora@mail.umcs.pl

Biuro ds. Zdalnego Kształcenia
mgr Małgorzata Grad-Grudzińska
tel. (+48) 81 537 61 81
malgorzata.grad-grudzinska@mail.umcs.pl

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

dr Aleksandra Dziak
tel. (+48) 608 331 750
aleksandra.dziak@mail.umcs.pl

mgr Wiktoria Hudy
tel. (+48) 796 700 646
wiktorija.hudy@mail.umcs.pl

Centrum Brytyjskie

mgr Elżbieta Stelmach-Misztal
tel. (+48) 603 121 433
elzbieta.stelmach@umcs.lublin.pl

Biblioteka Główna

mgr Anna Strumińska
tel. (+48) 662 065 535; (+48) 81 537 58 02
anna.struminska@mail.umcs.pl