Kontakt

Dyrektor Instytutu:
dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS

dyżur (stacjonarny, pok. 408)

wtorek 11:30-12:30

czwartek 13:00-14:00

e-mail: renata.bizek-tatara@mail.umcs.pl

 

Z-ca Dyrektora: 
dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UMCS
pok. 523 (Nowa Humanistyka)

 

 

Sekretariat:
mgr Monika Chudy 
pok. 409 (Nowa Humanistyka)
tel. (+48) 81-537-53-78
e-mail: instytut.neofilologii@umcs.pl

mgr Maria Frąckiewicz 
pok. 415 (Nowa Humanistyka)
20-031 Lublin 
tel. (+48) 81-537-26-64
e-mail: maria.frackiewicz@poczta.umcs.lublin.pl