Kontakt

Koordynator programu

dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 A, 20-031 Lublin, Stara Humanistyka, I piętro, pok. 132, flis-czerniak@umcs.pl

Zastępca koordynatora programu

dr Beata Jarosz, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 A, 20-031 Lublin, Stara Humanistyka, I piętro, pok. 117, beata.jarosz@umcs.pl