Kontakt

Organizator:
Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
pl. M. Curie - Skłodowskiej 4 p. 8
20-031 Lublin

tel. 81 537 54 79
e-mail: dziekfis@poczta.umcs.lublin.pl

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00

Informacji udzielają:

Izabela Ejtel
tel.: 81 537 68 01
e-mail: i.ejtel@poczta.umcs.lublin.pl

Sylwia Guz
tel.: 504 267 435
e-mail: sylwia.s.guz@gmail.com


Zespól programowy:

dr hab. Urszula Kusio prof. nadzw. - kierownik zespołu programowego kierunku
urszula.kusio@poczta.lublin.umcs.pl

mgr Izabela Ejtel
e-mail: i.ejtel@poczta.umcs.lublin.pl

Sylwia Guz - interesariusz zewnętrzny 
e-mail: sylwia.s.guz@gmail.com


Promocja

mgr inż. Agnieszka Walczak-Skałecka 
e-mail: awskalecka@gmail.com