Kontakt

Organizator:
Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
pl. M. Curie - Skłodowskiej 4 p. 8
20-031 Lublin

tel. 81 537 54 79
e-mail: dziekfis@poczta.umcs.lublin.pl

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00Zespól programowy:

dr hab. Urszula Kusio prof. nadzw. - kierownik zespołu programowego kierunku
urszula.kusio@poczta.lublin.umcs.pl

mgr Izabela Ejtel
e-mail: dziekfis@poczta.umcs.lublin.pl

mgr inż. Agnieszka Walczak-Skałecka 
e-mail: awskalecka@gmail.com

Sylwia Guz - interesariusz zewnętrzny 
e-mail: sylwia.s.guz@gmail.com