Kontakt

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Litewski 3
20-080 Lublin
(dopisek: Mediatyzacja)

tel. +48 (81) 537 60 33
email: mediatyzacja@umcs.pl 

Komitet Organizacyjny: