Terminy rozpoczęcia i zakończenia rejestracji, terminy i miejsce przyjmowania dokumentów, terminy ewentualnych dodatkowych rejestracji i ogłoszeń list rankingowych dla Wydziału Humanistycznego są podane indywidualnie przy każdym stopniu danego kierunku w Internetowej Rejestracji Kandydatów  irk.umcs.lublin.pl


Informacji dla kandydatów na studia w UMCS udziela również Biuro Rekrutacji.