Konsultacje wykładowców/Opiekunowie lat

Konsultacje pracowników Wydziału Ekonomicznego UMCS -
semestr zimowy 2018/19

 Konsultacje wykładowców spoza UMCS - semestr zimowy 2018/19

 Opiekunowie lat:
Analityka gospodarcza, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Logistyka, Zarządzane
I stopień, stacjonarne, 2017/2018

Zadania opiekuna roku