Konstrukcje i dekonstrukcje państwowości w stosunkach międzynarodowych

Konferencja Naukowa

Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS
Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Oddział w Lublinie
Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie

KONSTRUKCJE I DEKONSTRUKCJE PAŃSTWOWOŚCI
W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 

(CONSTRUCTIONS AND DECONSTRUCTIONS OF STATEHOOD
IN INTERNATIONAL RELATIONS) 

Konferencja odbędzie się 28-29 listopada 2016 roku na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zapraszamy do zapoznania się z Call for Papers (pobierz/download) i formularzem zgłoszeniowym (pobierz)/Registration Form (download).

Termin przyjmowania zgłoszeń: 10 listopada 2016 roku

Komitet organizacyjny konferencji: 
prof. zw. dr hab. Marek Pietraś
dr Grzegorz Gil, greg.gil@poczta.umcs.lublin.pl
dr Konrad Pawłowski, konrad.pawlowski@poczta.umcs.lublin.pl