Międzynarodowy Konkurs na Eksperyment w Sztukach Wizualnych - Próba 4 (do 30.05.2020 r.)

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu zaprasza do udziału w Międzynarodowym Konkursie na Eksperyment w Sztukach Wizualnych - Próba 4. W czwartej edycji konkursu dla artystów, absolwentów uczelni artystycznych Próba 4 zapraszamy do nadsyłania prac związanych z potrzebą eksperymentowania, a więc podejmowania ryzyka, ingerencji lub niekontrolowanych działań w obszarze praktyk artystycznych niezależnie od warsztatu formalnego. Każdy artysta może zgłosić maksymalnie 1 prace/1 projekt w obszarze sztuk wizualnych, powstałą w latach 2018-2020, bez ograniczeń dotyczących dyscypliny. Projekty lub prace mogą być zarówno interdyscyplinarne i wieloelementowe jak i wykonane w tradycyjnym warsztacie.

CEL KONKURSU:  najlepiej formułują słowa Jana Tarasina: „sztuka ciągle ponawia próby ” a „dobre dzieło sztuki zawsze pobudza”. Świat sztuki to niebezpieczna wyprawa wyobraźni w stronę niewymiernego, niestabilnego i pulsującego świata, którego jesteśmy częścią. Oswajanie wyobraźni z niezrównoważonym, zmiennym rytmem dramatycznych konfliktów i monotonnych powtórzeń  odbywa się poprzez otwartość na relatywizm postrzegania przestrzeni, czasu, granic, skali i znaczenia mikro-historii. Pozwala to także na podejmowanie prób zamiany języka umownych symboli na sugestywną wymowę autonomicznych form i znaków, zamianę statycznych opisów (…) na doświadczenie dynamicznego spektaklu. Relatywizm i ryzyko – prowokując wyobraźnię – domagają się  wciąż nowych, precyzyjnych decyzji, rozwiązań i ustaleń, wymagają stałej konfrontacji, stałego wysiłku intelektualnego, nie powalają na stan samozadowolenia czy zagapienia…

Przywołane powyżej fragmenty z esejów Jana Tarasina nie tracą na aktualności. W polu sztuk wizualnych nowe media, nauka i filozofia  powodują, że układ wyzwań dynamizuje się lecz nie porzuca najważniejszych pytań i twórczej, eksperymentalnej kreacji.

Jesteśmy ciekawi w jakie  niebezpieczne wyprawy wyobraźni zabiorą  nas artyści podejmujący kolejne …. „próby”. Zapraszamy do udziału w konkursie – Próbie 4.

Dyrektorka
Joanna Dudek

NAGRODY

1. Grand Prix – nagroda Prezydenta Miasta Kalisza 10.000 PLN
2. Nagroda Galerii Sztuki im. Jana Tarasina 3.000 PLN oraz wystawa indywidualna
3. Nagroda galerii BWA w Tarnowie 3.000 PLN oraz pobyt studyjny

JURY

prof. Katarzyna Józefowicz
prof. Szymon Wróbel
Jakub Tarasin- grafik
Ewa Łączyńska-Widz – dyrektorka BWA w Tarnowie
dr Joanna Dudek – dyrektorka Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

Opłata konkursowa wynosi 90 zł.

Zgłoszenia prosimy przesyłać emailem na adres: proba4@tarasin.pl lub pocztą tradycyjną w wersji elektronicznej w terminie od 15.04 do 30.05.2020 r.

Dokładny opis i regulamin konkursu dostępny pod adresem:

http://tarasin.pl/miedzynarodowy-konkurs-na-eksperyment-w-sztukach-wizualnych-proba-4/

Informacje na fb: https://www.facebook.com/events/1426745320833219/

    Konkursy sztuki - weź udział!

    Autor
    Renata Gogol
    Data dodania
    22 kwietnia 2020