Konkurs „Zwykłe - niezwykłe historie ludzi” (do 31.08.2020)

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na opowiadanie pt. „Zwykłe - niezwykłe historie ludzi”, organizowanym przez Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do wszystkich studentów, doktorantów, pracowników oraz absolwentów UMCS. W szczególności zapraszamy: osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, osoby mające dzieci do lat 3, matki karmiące, młodych ojców, osoby, które tymczasowo lub stale uległy chorobie lub wypadkowi oraz każdą osobę, która zmagała się z jakąś trudnością.

Temat:

Tematem konkursu jest opowiadanie pt. „Zwykłe - niezwykłe historie ludzi”. Chcielibyśmy, żeby materiał zawierał krótkie opowiadanie / historie, wydarzenia z Waszego życia oraz przedstawiał, z jakimi ograniczeniami bądź trudnościami się zmagaliście, w jaki sposób sobie z nimi poradziliście oraz kto ze środowiska uczelnianego Wam pomógł lub Was wspierał.

Forma opowiadania - narracyjna:

 • opowiadanie pisemne,
 • opowiadanie za pomocą materiału filmowego lub głosowego,
 • opowiadanie za pomocą prezentacji multimedialnej.

Cel:

 • uświadomienie, że każdy z nas zmaga się z jakimiś barierami czy własnymi słabościami,
 • popularyzacja różnych możliwości radzenia sobie,
 • nakreślenie osób i miejsc, gdzie warto szukać pomocy,
 • ukazanie osobom, które w tym roku dołączają do środowiska akademickiego, że z problemami nie muszą pozostawać sami.

Nagrody:

 • każdy uczestnik otrzyma dyplom zaświadczający uczestnictwo w konkursie;
 • dodatkowo prace opublikowane na naszej stronie na Facebooku lub na stronie UMCS zostaną nagrodzone jedynymi w swoim rodzaju gadżetami UMCS;
 • co więcej, niektóre historie mogą posłużyć do stworzenia filmów w ramach projektu „Dostępny UMCS” lub zostaną wykorzystane w innych działaniach Zespołu bądź projektu „Dostępny UMCS”.

Zasady uczestnictwa:

Nie umieszczamy regulaminu, bo wiemy, że może nie być chęci na jego odczytanie, dlatego tu umieszczamy zasady przesyłania materiałów:

 • prace należy przesyłać na adres: punkt@poczta.umcs.lublin.pl do dnia 31 sierpnia 2020 r. (temat maila: Konkurs „Zwykłe - niezwykłe historie ludzi”);
 • prace powinny zawierać tytuł pracy;
 • nie formułujemy kryteriów dotyczących długości nadsyłanych prac, bo z doświadczenia wiemy, że Państwa niezwykłe historie mogą być krótkim anegdotami lub dłuższym felietonem;
 • prace mogą być publikowane anonimowo lub z oznaczeniem autora - prosimy o odpowiednią informację w mailu;
 • jedna osoba może wysłać wiele prac;
 • w mailu należy umieścić informację: Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i publikację przez Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami materiału/opowiadania/prezentacji mojego autorstwa nadesłanych na konkurs „Zwykłe - niezwykłe historie ludzi”

[Zgoda obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie zgłoszonych na konkurs prac, w szczególności udostępnianie ich w mediach społecznościowych oraz na stronie UMCS];

 • organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu;
 • wszystkie koszty związane z tworzeniem materiału ponosi osoba biorąca udział w konkursie;

Wskazówki:

W ramach konkursu będziemy oceniali kreatywność, ciekawy opis sytuacyjny, a nie zdolności literackie czy też ortograficzne. Liczy się inwencja twórcza i przekaz.

Jeśli potrzebujecie wsparcia na jakimś etapie aplikowania do konkursu, służymy pomocą i wsparciem. Nawet jeśli macie trudności w pisaniu lub mówieniu, pomożemy opisać Twoją historię.

Link do wydarzenia na Facebooku

Organizatorzy:

Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UMCS
Biuro Promocji UMCS

  Konkursy sztuki - weź udział!

  Autor
  Renata Gogol
  Data dodania
  14 sierpnia 2020