II Konkursu Sztuki z cyklu Nowe Sytuacje pod tytułem KONTRASTY

„Spoglądam w nie urodzony, [sic] schematyczny świat, który pragnie aby go stworzyć i ukształtować, spoglądam w rojowisko cieni postaci ludzkich, które kiwają ku mnie, abym je zaklął i wyzwolił: cienie tragiczne i śmieszne, i śmieszno-tragiczne…” Tomasz Mann

II Konkurs Sztuki z cyklu Nowe Sytuacje jest otwartym konkursem ogólnopolskim skierowanym do studentów i absolwentów szkół artystycznych do 45 roku życia.

Celem konkursu, tak jak zeszłorocznego, jest prezentacja postaw artystycznych wobec zarówno otaczającej jak i odczuwanej  rzeczywistości, których wyrazem będą  prace wykonane w różnych technikach.

Otwarta na różnorodne media formuła uczestnictwa ograniczona jest jedynie tegorocznym wiodącym tematem KONTRASTY.

W programowej książce Świat bezprzedmiotowy dokładnie wiek temu Kazimierz Malewicz wyodrębnił dwa diametralnie różne, jego zdaniem, sposoby formowania: jeden służy tak zwanemu życiu praktycznemu i dotyczy konkretnych sytuacji (angażuje świadomość), drugi jest poza jakąkolwiek „użytecznością” i odnosi się do zjawisk abstrakcyjnych (przy udziale podświadomości i nieświadomości).

Widzialne - ukryte, elegancja – niedbałość, chaos – porządek, ekspresja – powściągliwość, z przodu – z tyłu, północ – południe, pozytyw – negatyw, wojna – pokój, początek - koniec…

Idea każdego z pojęć zawiera się pomiędzy dwoma biegunami. Struktura ekstensjonalna przedmiotów i zjawisk jest przede wszystkim dualna. Kontrasty naszych wartości i wyborów tworzą systemy, a struktury napięć pomiędzy nimi wywołują sprzeczności, dysonanse i konflikty.

Niech Dzisiaj więc sztuka Wasza stanie się świadomym wyborem koloru i formy, realnego lub nierzeczywistego, użytecznego lub abstrakcyjnego.

Niech będzie Waszym wyborem pomiędzy…

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace (mogą być wieloelementowe) odpowiadające na temat tegorocznej edycji. Zgłoszenia mogą być nadsyłane do 31 lipca.

Wszystkie wyróżnione prace będą prezentowane podczas wernisażu i na wystawie w Galerii w Warszawie. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną ufundowaną przez Fundację Rozwoju i Promocji Sztuk Pięknych „iki”.

Szczegóły Konkursu opisane są w Regulaminie Konkursu (do pobrania poniżej wraz z Kartą Zgłoszenia).  Więcej informacji można uzyskać drogą mailową: fundacja.iki.konkurs@gmail.com.

 

 

 

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie Fundacji www.fundacjaiki.pl oraz na Facebooku, gdzie znajdują się materiały z poprzedniej edycji konkursu pt. Ożywienie. Aktualności zamieszczamy również na Instagramie @fundacjaiki.

    Konkursy sztuki - weź udział!

    Autor
    Julia Maj
    Data dodania
    12 maja 2022