Konkursy na stanowiska naukowe


KONKURSY OGŁOSZONE  


Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Neuroinformatyki w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS   

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 12 lipca 2018 r. o godz. 14.00   

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 13 lipca 2018 r.    

Ogłoszenie na stronie UMCS  


Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe w projekcie badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki z konkursu OPUS 14 na stanowisko doktorant - stypendysta (1) w Zakładzie Teorii Fazy Skondensowanej, Instytutu Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 25 lipca 2018 r. o godz. 15.00


Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Układów Złożonych i Neurodynamiki w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS    

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 3 września 2018 r.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 5 września 2018 r.  

Ogłoszenie na stronie UMCS  


Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Układów Złożonych i Neurodynamiki w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS     

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 3 września 2018 r.   

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 5 września 2018 r.    

Ogłoszenie na stronie UMCS  


Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe w projekcie badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki z konkursu OPUS 14 na stanowisko doktorant - stypendysta (2) w Zakładzie Teorii Fazy Skondensowanej, Instytutu Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 25 lipca 2018 r. o godz. 15.00


Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Astrofizyki i Teorii Grawitacji w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS 

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 3 września 2018 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 10 września 2018 r.  

Ogłoszenie na stronie UMCS 


Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Fazy Skondensowanej w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS 

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 3 września 2018 r.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 10 września 2018 r.    

Ogłoszenie na stronie UMCS


Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Matematycznej w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS 

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 3 września 2018 r.   

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 10 września 2018 r. 

Ogłoszenie na stronie UMCS


Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Dydaktyki Matematyki w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS  

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 7 września 2018 r.    

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 14 września 2018 r.  

Ogłoszenie na stronie UMCS


Aktualne wzory druków kadrowych dotyczących zatrudnienia

Konkursy na stanowiska naukowe (nowa strona UMCS)