Konkursy na stanowiska naukowe


KONKURSY OGŁOSZONE  


Konkurs na stanowisko starszego wykładowcyw Zakładzie Cyberbezpieczeństwa w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS  

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 29 czerwca 2018 r. o godz. 14.00  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 6 lipca 2018 r.   

Ogłoszenie na stronie UMCS 


Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Astrofizyki i Teorii Grawitacji w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS 

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 3 września 2018 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 10 września 2018 r.  

Ogłoszenie na stronie UMCS 


Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Fazy Skondensowanej w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS 

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 3 września 2018 r.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 10 września 2018 r.    

Ogłoszenie na stronie UMCS


Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Matematycznej w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS 

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 3 września 2018 r.   

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 10 września 2018 r. 

Ogłoszenie na stronie UMCS


Aktualne wzory druków kadrowych dotyczących zatrudnienia

Konkursy na stanowiska naukowe (nowa strona UMCS)