Konkursy na projekty międzynarodowe

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą konkursów na międzynarodowe projekty badawcze finansowane ze źródeł krajowych i zagranicznych:
Polecamy również zapoznanie się z ofertą portalu EURAXESS, od niedawna dostepnego w języku polskim, na którym zamieszczane są oferty grantów, stypendiów oraz kontraktów dla badaczy na całym świecie.
 
Program Horyzont 2020, następca 7. Programu Ramowego, największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w UE obejmuje 3 wspierające się priorytety:
  1. Excellent Science (Doskonała baza naukowa)
  2. Industrial Leadership (Wiodąca pozycja w przemyśle)
  3. Societal Challenges (Wyzwania społeczne)
dodatkowe cele szczegółowe:
  1. Spreading excellence and widening participation (Upowszechnienie doskonałości i zapewnienia szerszego uczestnictwa) 
  2. Science with and for Society (Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa)

Zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych: Magdalena Pokrzycka-Walczak i Małgorzata Południuk.

Regulacje wewnętrzne UMCS dot. projektów międzynarodowych badawczych:

Załącznik do Zarządzenia nr 21/2015 - Regulamin zarządzania projektami finansowanymi lub współfinansowanymi z europejskich i międzynarodowych funduszy pomocowych