Konkurs PO WER - Szkolenia medialne dla pracowników sądów i prokuratury

Zespół ds. projektów edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/16 pn. „Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury”.

Termin składania wniosków na konkurs: 31 marca – 21 kwietnia 2016 r.

Celem konkursu jest usprawnienie procesów komunikacji w sądownictwie i prokuraturze poprzez wybór do dofinansowania i realizację projektów obejmujących:

  1. opracowanie programów przygotowania rzeczników prasowych sądów i prokuratur oraz pracowników biur prasowych do pełnienia swoich funkcji oraz przygotowania medialnego prezesów sądów i szefów prokuratur do kontaktu z opinią publiczną za pośrednictwem mediów;
  2. przeprowadzenie szkoleń medialnych dla co najmniej 1000 uczestników (rzeczników prasowych oraz pracowników biur prasowych sądów i prokuratur, prezesów i wiceprezesów sądów, szefów prokuratur i ich zastępców).

Szczegółowe informacje

Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki na realizację projektów prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz o kontakt z pracownikami Zespołu ds. projektów edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego, tel. 81 537 54 92 lub 81 537 54 61, e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@poczta.umcs.lublin.pl

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    2 marca 2016