Konkurs NCN - Uwertura 3

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych uprzejmie informuje, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs UWERTURA 3 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

Celem konkursu jest wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich podmiotach w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC.

Dzięki konkursowi UWERTURA 3 polscy naukowcy mogą odbyć staż (od 3 do 6 miesięcy) w zagranicznych zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, zyskując doświadczenie w zakresie ubiegania się i realizacji międzynarodowych projektów grantowych. W ciągu 18 miesięcy od zakończeniu stażu, badacz będzie zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o grant ERC, w którym będzie pełnić rolę kierownika projektu.

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2019 r.

Źródło: NCN (szczegółowe informacje).


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej   
tel. 81 537 54 98 (58)   
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.pl, magdalena.pokrzycka@umcs.pl,    
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl, m.poludniuk@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    7 stycznia 2019