Konkurs na najlepszą pracę magisterską - WUP Lublin

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą rynku pracy, którego celem jest poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat rynku pracy i współpracy międzysektorowej w tej sferze.

Konkurs skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich, których tematyka prac dyplomowych obronionych w roku 2021 oraz do 30 września 2022 ściśle koresponduje z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania rynku pracy, współpracy pracodawców, pracowników, administracji rynku pracy i organizacji społecznych, których cele statutowe obejmują walkę z bezrobociem i brakiem aktywności zawodowej. Tematyka pracy powinna przynajmniej częściowo dotyczyć województwa lubelskiego.

Dla autora najciekawszej pracy przewidziana jest nagroda w wysokości 2000 złotych, a autorzy pięciu najlepszych prac zostaną nagrodzeni publikacją abstraktu w wydawnictwie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Konkurs został objęty patronatem P. Jarosława Stawiarskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego.

- adres e-mail osoby do kontaktu  (pytania i wątpliwości) to iwona.wojcik@wup.lublin.pl

- adres do dokonywania zgłoszeń do konkursu to: sekretariat@wup.lublin.pl

Więcej informacji (w tym regulamin, i kryteria oceny) znajduje się na stronie: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,60,konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-wup-lublin,103788.chtm

    Aktualności

    Data dodania
    29 czerwca 2021