Konkurs na bezpłatne studia dla obcokrajowców

Od kwietnia 2020 roku na UMCS rusza III edycja programu skierowany do obcokrajowców interesujących się Polską oraz pragnących podjąć nieodpłatne studia. W ramach podjętej przez Uczelnię inicjatywy na każdym z 12 wydziałów wybrane zostały kierunki, na których odbywanie kształcenia prowadzone będzie bez odpłatności i świadczeń stypendialnych.

Korzyści wynikające z udziału w programie:

  • Brak ponoszenia odpłatności za odbywanie procesu kształcenia
  • Udział w spotkaniach integracyjnych z organizacjami studenckimi
  • Możliwości rozwoju w organizacjach studenckich obejmujących niemal każdą dziedzinę życia
  • Możliwość współorganizacji wydarzeń tematycznych poświęconych krajowi pochodzenia czy obszarowi zainteresowań
  • Udział w studenckich Social Mediach
  • Poradnictwo i wsparcie psychologiczne, edukacyjne i zawodowe
  • Udział w szkoleniach rozwijających kompetencje społeczne i zawodowe organizowanych przez Biuro Rozwoju Kompetencji
  • Możliwość realizowania swoich pasji i zainteresowań w organizacjach tematycznych działających w Lublinie
  • Korzyści związane z „Programem Absolwent”

Ankieta zgłoszeniowa na kierunki prowadzone w języku polskim: https://www.umcs.pl/uk/organ-zat-in-mater-ali,14674.htm

Ankieta zgłoszeniowa na kierunki prowadzone w języku angielskim: https://www.umcs.pl/en/application-form,16608.htm