Konkurs im. Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia na najlepszą pracę dyplomową

Konkurs im. Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia na najlepszą pracę dyplomową z zakresu stosunków międzynarodowych rozstrzygnięty.

Komisja konkursowa na posiedzeniu 19 stycznia 2016 r. rozstrzygnęła konkurs im. Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia na najlepszą pracę dyplomową z zakresu stosunków międzynarodowych. Do konkursu promotorzy zgłosili łącznie siedem prac: dwie prace magisterskie (mgr Tomasz Kropp, mgr Kamila Wermińska) i pięć licencjackich (lic. lic. Katarzyna Irga, Justyna Jałowicka, Aleksandra Jagiełło, Żaneta Jurek, Monika Łydkowska) obronionych na Wydziale Politologii UMCS w roku akademickim 2014/2015 w regulaminowym terminie do 30 września. Nagrody mają postać dyplomów i nagród pieniężnych.

W kategorii PRAC MAGISTERSKICH przyznano nagrodę główną oraz jedno wyróżnienie. Nagrodę główną otrzymał Pan Tomasz Kropp za pracę pt. Stosunki międzynarodowe w Azji Południowo-Wschodniej w XXI wieku, obronioną 30 czerwca 2015 r. (promotor - prof. M. Pietraś). Wyróżnienie otrzymała Pani Kamila Wermińska za pracę pt. Partnerstwo strategiczne
Polski i Ukrainy, obronioną 23 czerwca 2015 r. (promotor - prof. M. Pietraś). 

W kategorii PRAC LICENCJACKICH nie przyznano nagrody głównej. Dwa równorzędne wyróżnienia otrzymały Panie: Katarzyna Irga za pracę pt. Bezpieczeństwo ekologiczne w regionie Morza Bałtyckiego, obronioną 23 czerwca 2015 r. (promotor - prof. M. Pietraś) oraz Monika Łydkowska za pracę pt. Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze w XXI wieku, obronioną 23 czerwca 2015 r. (promotor – dr hab. Hanna Dumała).

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
 

    Aktualności

    Data dodania
    22 stycznia 2016