Konkurs im. I. Brodzkiej-Wald na pracę doktorską z humanistyki

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce do 29 lutego 2016 r. oczekuje na zgłoszenia w IV edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepszą pracę doktorską z dziedziny humanistyki poświęconą współczesności, obronioną w 2015 roku.

Wnioski o przyznanie nagrody wraz z wersją elektroniczną pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: nagrodainki@funduszwieczysty.org.pl.

Dokumenty należy przesłać także na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa.

Do wypełnionego wniosku można dołączyć następujące załączniki:

  • opinie recenzentów,
  • inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).

Szczegółowe informacje o konkursie, Regulamin, Wniosek, Skład Kapituły znajdują się na stronie Akademii pod adresem http://funduszewieczyste.pl/pl/modele-funduszy-wieczystych/item/7-fundusz-im-prof-aliny-brodzkiej-wald kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu

Źródło treści Aktualności: Organizatorzy konkursu

    Aktualności