Konkurs Fundacji Absolwentów UMCS

Poszukujemy nieprzeciętnych absolwentów, którzy w 2016 roku ukończyli studia I lub II stopnia, bądź studia jednolite magisterskie i wyróżniają się osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub działalnością na rzecz Uczelni.

O konkursie

Nagroda im. dr Jamie Lynn Marshall przyznawana jest przez Fundację Absolwentów UMCS w ramach konkursu organizowanego przed rozpoczęciem roku akademickiego. Patronka tego wyróżnienia to założycielka i fundatorka naszej fundacji. Wspólnie z mężem Sędzią Johnem McClellan Marshall’em są od wielu lat silnie związani z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i środowiskiem akademickim UMCS.

Konkurs Fundacji Absolwentów UMCS skierowany jest do studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, którzy w 2016 roku ukończyli studia I lub II stopnia, bądź studia jednolite magisterskie. Poszukiwani są nieprzeciętni absolwenci, wyróżniający się osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub działalnością na rzecz Uczelni.

Nagroda

Nagroda przyznawana jest Absolwentom UMCS za osiągnięcia zarówno na polu edukacyjnym, naukowym, jak również sportowym, kulturalnym oraz za działalności na rzecz samego Uniwersytetu.

Wręczenie Nagród im. dr Jamie Lynn Marshall odbędzie się w trakcie Uroczystego Rozpoczęcia Roku Akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż do 15 października.

Nagrody im. dr Jamie Lynn Marshall w II edycji konkursu będą przyznawane w dwóch kategoriach:

 • Absolwent Studiów I Stopnia,
 • Absolwent Studiów II Stopnia lub Studiów Jednolitych Magisterskich.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu, harmonogramu oraz sposobu aplikacji znajdują się na stronie www.faumcs.pl.

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  9 września 2016